Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowitem

DZIAŁANIA INFORMACYJNE W ZAKRESIE REALIZACJI PROGRAMU "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU" W 2022r.

Utworzono dnia 21.03.2022

 

 

 

 

Wieloletni Rządowy Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

W 2022 roku gmina Ostrowite otrzyma dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zdań własnych gminy  w zakresie Modułu 1 - dla dzieci i młodzieży oraz Modułu II - dla osób dorosłych, w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.                                                                                                                  

Dofinansowanie zadania, kwota dotacji: 162.000 zł

Całkowity koszt zadania: 270.000 zł

Kwota środków własnych gminy: 108.000 zł

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowitem realizuje program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (M.P. poz. 1007).

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 jest dofinansowany ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego.

Ustanowiony Program  ma na celu zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i samotnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowitem w ramach Programu udziela pomocy w formie:

– posiłku

– świadczenia pieniężnego

Z Programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. kwoty:

– 1051,50 zł. dla osoby samotnie gospodarującej,

– 792,00 zł. dla osoby w rodzinie (dochód na osobę).

 

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

CORONAWIRUS  COVID - 19

 

DYŻUR W GODZINACH 16 - 19 W CELU UDZIELENIA NIEZBĘDNEJ INFORMACJI OSOBOM,

KTÓRE POTRZEBUJĄ POMOCY, ZWŁASZCZA LUDZIOM STARSZYM, SAMOTNYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

TEL. 604441058